Princíp mobilných klimatizácií pre laikov

Okolo princípu fungovania mobilných klimatizácií koluje medzi spotrebiteľmi množstvo nepresných informácií. V tomto článku by sme radi uviedli maximum informácií a urobili koniec špekuláciám ohľadom týchto šikovných zariadení.

Mobilná klimatizácia, rovnako ako klasická pevná klimatizácia, vo svojej podstate, neochladzuje vzduch, ale iba prijíma teplo od priestoru, kde je nežiadúce a odvádza ho von, mimo klimatizovanú miestnost.

Riadne pochopenie fyzikálneho procesu klimatizovania je podstatou pri rozhodovaní sa medzi klimatizáciou a ochladzovačom. Ochladzovače vzduchu fungujú na princípe ventilátora, ktorý fúka cez látku / papierový kartón nasiaknutý vodou. Používa sa v otovrených priestoroch, ako sú priemyselné haly, výrobne či skladovacie priestory. Prístroj fúka vlhký chladný vzduch a ochladzuje miestnosti, vytvára cirkuláciou vzduchu, prievanom pocitový pokles teplôt. Nedokáže ale ako mobilná klimatizácia znížiť teplotu i o viac ako 6 °C.

Mobilné klimatizácie skutočne fúkajú studený vzduch. Fungujú tak, že chladivo v klimatizácii prijíma teplo z nasávaného vzduchu z klimatizovanej miestnosti, ktoré odovzdá v kondenzátore. A teplo je následne vyfúkané von, mimo priestor.

Okolo kondenzátora a kompresoru, ktorý stračuje a tým ešte viac zahrieva chladivo, fúka vzduch pomocou výkonného ventilátora - to je jeden z hlavných zdrojov hluku v mobilnej klimatizácii. Tento chladiaci ventilátor je v prípade split klimatizácií umiestený vo vonkajšej jednotke, preto sú delené jednotky výrazne tichšie ako jednotky mobilné. Ventilátor odvádza teplý vzduch hadicou von mimo klimatizovaný priestor. Teplé chladivo sa pohybuje ďalej potrubím až k expanznému ventilu, skrz ktorý sa dostáva do druhej časti chladiaceho okruhu. Za týmto ventilom dochádza k prudkému poklesu tlaku a tým pádom k schladeniu chladiva. Chladivo pokračuje do tzv. výmenníku, kde preberá teplo z okolia - ochladzuje výmeník. Okolo neho fúka ventilátor a napomáha tak chladnému vzduchu rozširovať sa do priestoru klimatizovanej miestnosti. Chladivo sa tak plynule dostáva v okruhu opäť do kompresoru, kde je stračením zahriate a celý kolobeh sa opakuje.

Eprofi obchody